Experience nostalgia everywhere

Het draaiplateau van de platenspeler

Een goede platenspeler heeft een zwaar en resonantie vrij draaiplateau (plateau). Het plateau moet ronddraaien met een constante snelheid en mag geen eigen trillingen (resonantie) hebben, om dit te bereiken zijn deze vaak zwaar uitgevoerd. Ook de klank wordt beïnvloed door dit plateau omdat resonanties kunnen optreden die door de naald worden opgepikt, deze resonanties kunnen ontstaan door de aandrijving, trillingen van buitenaf of door trillingen in het signaal van de plaat zelf.Wanneer dit optreedt resulteert dit in een onrustige weergave (vergelijk een (goedkope) lichte draaitafel). Tip: Het plateau kan ook zwaar gemaakt worden door gebruik van een speciale platenmat. Deze mat dempt ook goed de trillingen in de langspeelplaat.

Het plateau kan op verschillende manieren aangedreven worden. Het volgende onderdeel de aandrijving geeft hier wat informatie over.

Terug naar de platenspeler.