Experience nostalgia everywhere

Woorden boek met computer audio gerelateerde woorden

Audio op je computer, hier vindt je een beknopte woorden boek. Klik op een letter om naar het begrip te gaan welke begint met deze letter. Je kunt ook zoeken door de toetscombinatie "ctrl+f" te gebruiken (Internet Explorer). Of via het menu Bewerken, Zoeken...(op deze pagina).  

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W x Y Z
Woorden boek

Woorden boek
AAC
Advanced Audio Coding, (MPEG4 Audio; extensie: .M4A), een compressie techniek
voor geluid.

Afspeellijst
Een lijst waarin je favoriete muziekstukken kunt opnemen om die vervolgens na elkaar af te spelen.

Amplitude
Piekwaarde van een audiosignaal of een trilling, synoniem aan niveau of volume.

ASIO
Driverinterface voor geluidskaarten die direct met de hardware communiceert en door Steinberg gedefinieerd is. Dankzij ASIO is het mogelijk de latency-tijden (communicatievertragingen) tot een minimum te reduceren, zodat plug-ins praktisch in real-time kunnen worden toegepast.

Audio-cd
Muziek-cd. CD is afspeelbaar op alle cd-spelers, ook die van voor het mp3 tijdperk.

Audio mixing
Het mengen van het oorspronkelijke geluidsspoor met een andere geluidsbron bij
videomontages.

Aux
De auxiliary oftewel reserve-ingang op een versterker of geluidskaart. Veel
gebruikt als dvd-aansluiting.Woorden boek

AVI
Audio Video Interleave (extensie: .AVI), een formaatspecificatie van Microsoft
voor het opslaan van geluid en video. Deze bestanden kunnen met de Media Player
worden afgespeeld. Naar het begin v/d pagina
Balans
Regelaar om het geluid naar-links of rechts te verplaatsen. Staat de regelaar in het
midden dan is het geluid in balans.

Basisverbreding
Virtueel uit elkaar trekken van het stereobeeld (panorama) tot 'buiten' de luidsprekers.

Bit
Een binary digit (afkorting: kleine letter b) is het kleinst mogelijke stukje informatie
dat de computer kan herkennen.

Bitrate
Het aantal bits per seconde dat gebruikt wordt om geluid en video te decoderen van
bestand naar werkelijk geluid of beeld. Hoe hoger de bitrate, hoe beter de kwaliteit,
maar ook: hoe meer ruimte en rekenkracht de pc nodig heeft.

Bootleg
Een bootleg is een illegale kopie van muziek of film die vaak zelfs beschikbaar is voordat het originele product op de markt is. Soms betreft het ook (een compilatie van) concertopnamen.

Bpm
Beats per minute.

bps
Bits per second: maat voor overdrachtsnelheid (of de capaciteit van een
communicatiekanaal). Let op: het betreft hier geen bytes.

Branden(Burn)

Deze term wordt in de volksmond gebruikt voor het beschrijven van een cd-r.
Gedurende dit proces brandt de laser minuscule putjes in de cd.

Breedband
Aanduiding voor een internetverbinding met een grote snelheid.

Browser
Een programma waarmee jepagina's op internet kunt bekijken, zoals Internet
Explorer, Netscape en Opera.

Byte
1 byte = 8 bits (afkorting: hoofdletter B).
CBR
Constant Bit Rate.

CDDB
Online cd-database die gebruikt wordt voor het verstrekken van informatie over
nummers.

Cd-r
Cd-recordable: eenmalig beschrijfbare cd-rom.

Cd-brander
Apparaat dat niet alleen cd-rom's kan lezen, maar ook cd-r's en cd- rw's kan
beschrijven.

Cd-rom
Compact Disc Read Only Memory: cd waarop ongeveer 650 Mb aan computerdata
geplaatst kan worden.

Cd-rw
Cd-ReWriteable: cd-rom die gelezen en meermalen beschreven kan worden.

Chorus
Een effect waarmee de vermenigvuldiging van een signaal (van een stem of instrument) wordt gesimuleerd. Daardoor wordt een klank breder en warmer, het totaal geluid gaat min of meer zweven.

CloneCD
Programma voor het kopiëren en branden van cd's.

CODEC
Software om te coderen-decoderen en/of comprimeren-decomprimeren.

Compressie
Inpakken, comprimeren of verdichten van informatie om ruimte te besparen.

Compressor
Hiermee wordt de dynamiek van een bestand gereduceerd, dus het verschil tussen de zachtste en de hardste geluidspiek van een geluidsbestand. Het dient er toe om lage volumes in een audiobestand wat harder te laten klinken, zodat zachte muziekstukken bijvoorbeeld ook in luide omgevingen goed hoorbaar zijn. Zonder compressie kun je zachte stukken in de auto niet horen zonder het volume een stuk hoger te zetten, met compressie gaat dit wel. Compressie wordt ook veel toegepast in radio-uitzendingen op FM.

Connector
Aansluiting.DAE
Digital Audio Extraction: direct lezen van digitale data van cd, dvd of andere digitale
media, in tegenstelling tot het afspelen van de media. DAE wordt ook vaak rippen
genoemd.

DAO
Disc At Once: methode waarbij een cd-r of cd-rw in één keer helemaal beschreven
wordt.

dB
Decibel, een logaritmische meeteenheid voor geluidsintensiteit.

Decoderen
Het proces waarbij gegevens teruggebracht worden naar een formaat dat te
gebruiken is voor weergave.

Delay
Engels voor vertraging, een effect waarbij delen van een audiosignaal vertraagd worden weergegeven en continu afgezwakt met het originele geluid worden weergegeven. Dit creëert een echo-effect. Soms ook een foutieve benaming voor galm.

Destructieve bewerking
Voor een effect wordt eerst het originele bestand veranderd voordat het weergegeven kan worden. Door de veranderingen in een tijdelijke buffer op te slaan kan het originele bestand hersteld worden.

Digital Out
Uitgang op de pc of andere apparatuur voor geluid. Deze wordt gebruikt om
gecodeerd geluid (bijvoorbeeld Dolby Digital, waarbij het bronapparaat zelf
niet in staat is 'uit te pakken') te versturen naar de versterker, of om de best
mogelijke geluidsoverdracht te waarborgen tussen twee apparaten.

Dolby(Digital)
Geluidssysteem ontwikkeld voor films. Geschikt voor maximaal 5 geluidskanalen en
1 subwooferkanaal.

DSP
Digital signal Processor: een microprocessor om analoge signalen zoals audio en
video te verwerken. De DSP kan geluid bewerken en bijvoorbeeld ruis wegnemen
en echo toevoegen.

DTS
Digital Theater systems (Dolby Digital 5.1): een methode om surround-geluid te
coderen en decoderen. DTS kan eventueel samenwerken met THX om topkwaliteit
geluid te krijgen.

Dvd
Digital Versatile Disc: digitaalopslagmedium in cd-vorm met een grote capaciteit
voor video. Ook toegepast voor opslag van grote hoeveelheden computerbestanden.

Dvd+rw
Standaard voor herschrijfbare dvd's die het meest compatible is met bestaande dvd-
spelers.

Dvd-r
Eenmalig te beschrijven dvd. Dvd-r wordt door meer dan 90% van de bestaande dvd-spelers zonder problemen afgespeeld.

Dvd-rw
Een aanvulling op de dvd-r-standaard. Helaas is dit formaat nog niet erg compatible
met bestaande dvd-spelers.


Encoderen
Het proces waarbij gegevens (bijvoorbeeld muziek, tekst of video) omgezet worden
naar een ander formaat, bijvoorbeeld voor kleinere opslag (compressie) en/of
beveiliging van gegevens.

Enhancer
Een stereosignaal wordt ontleed in links, rechts, som en differentie en met verschoven fase bij het originele geluid gemixt. Dit resulteert in een verbreding van het stereobeeld, instrumenten kunnen beter in het stereobeeld gelokaliseerd worden en het wekt de illusie van een driedimensionale ruimte. Als het effect goed wordt ingezet, kan het de verstaanbaarheid van spraak verbeteren.

Equalizer
Een geluidsregelaar om specifieke geluidshoogte aan te passen, een soort volumeregeling per toonhoogte.

Expander
Tegengesteld effect van een compressor. De dynamiek van een audio-bestand wordt vergroot, het verschil tussen de zachtste en het luidste geluidspieken wordt vergroot.


Download latest audio/video codecs, codec packs and tools, FREE!

FLAC
Free Lossless Audio Codec. Vrij vertaald, gratis verliesvrije audio compressor-decompressor. FLAC is te vergelijken met MP3 maar dan zonder verlies van informatie en dus met behoud van kwaliteit.

Frequentie
Eenheid van trilling gemeten in Hertz (Hz). Het frequentiebereik van hoorbaar geluid ligt hoofdzakelijk van 20 Hz tot 20 kHz (20.000 Hz).

Full duplex-kaart
Geluidskaart die gelijktijdig geluid kan opnemen en afspelen.


Gb(Gigabit)
Ongeveer 1 miljard bits; exact: 2 tot de macht 30 bits = 1.073.741.824 bits.

GB(Gigabyte)
Ongeveer 1 miljard bytes; exact: 2 tot de macht 30 bytes = 1.073.741.824 bytes
= 8.589.934.592 bits.

Geluidskaart
Een pc-insteekkaart die digitale geluidsbestanden omzet in een signaal dat door
(analoge) luidsprekers te beluisteren is.

Grabben
Audio en/of video transformeren tot een gecomprimeerd bestand, ook wel rippen
genoemd.


Harmonizer
Effect dat stemmen vermenigvuldigt, van toonhoogte verandert en weer samenvoegt. Over het algemeen is dit alleen te gebruiken bij instrumenten en solostemmen. Je kunt bijvoorbeeld een driestemmige toon maken door twee kopieën van de basistoon te maken, de een met een interval te verhogen en de ander te verlagen. Uiteindelijk mix je de drie opnamen weer samen.

Headroom
Het gebied tussen de maximale volumepiek in een muziekbestand en de grens waar het gaat oversturen (0 dBFS =dB FullScale). Indien de afstand te klein is, bestaat het gevaar dat een opname gaat oversturen, waardoor bij de digitale audio bewerking niet te repareren fouten in het materiaal kunnen komen. De headroom moet ook niet te laag zijn, anders wordt het geluid te zacht en de dynamiek te klein.

Hz (Hertz)
Een maat voor trilling; 1 Hz = 1 maal per seconde; 1 Megahertz = 1 miljoen maal
per seconde. Hz wordt onder andere gebruikt voor geluid (toonhoogte) en
processorsnelheid (aantal instructies per seconde).


Impedantie
Gemeten weerstand waar elektriciteit aan onderhevig is als deze dit punt passeert.
Impedantie wordt weergegeven in Ohm.

iTunes
Computerprogramma voor het opnemen, afspelen en branden van muziek.


Joliet
Bestandsformaat voor cd-roms, gebaseerd op ISO maar bestandsnamen mogen tot
192 tekens lang zijn.


Kabelmodem
Modem dat wordt gebruikt voor verbinding met internet via kabel-tv-aansluiting.

Kbps; Kbit/sec; Kilobit
Transmissiesnelheid voor data (per seconde): 1 kilobyte = 1024 bytes = 8192 bits
per seconde.

KBps; K byte; Kilobyte
Eenheid voor weergave datahoeveelheid per seconde: 1 kilobyte = 8 kilobit = 8192 bits.Latency
Beschrijft de vertraging die bij een audiosignaal optreedt tussen de ingang en uitgang van een geluidskaart. De latency komt over het algemeen door de signaalverwerking in de pc en kan waarden hebben van enkele milliseconden tot meer dan een seconde. Hoe groter de latency is des te irritanter de muziek is, met name bij het musiceren. Door goed geconstrueerde hardware en drivers zijn tegenwoordig latencies van milliseconden moeiteloos haalbaar.

LFE
Low Frequency Effect; een LFE-kanaal draagt alleen de allerlaagste frequenties (bas) en moet op een subwoofer worden aangesloten.

Limiter
Vorm van compressie, die ervoor zorgt dat een bepaalde piek niet wordt overschreden. Indien een signaal een bepaalde waarde haalt, wordt het bij een toename afgezwakt om oversturen te vermijden.

Line in
Aansluiting voor een extern audioapparaat; het geluid gaat naar de geluidskaart.

Line out
Aansluiting voor een extern audioapparaat; het geluid gaat uit de geluidskaart.

Loop
Ookwel lus genoemd. Dit wordt veel gebruikt bij het maken van muziek waarbij klanken via een MIDI-toetsenbord worden afgespeeld. Een loop wordt continu herhaald tot de desbetreffende toets wordt losgelaten. Begin en einde van een loop moeten zonder hoorbare overgang op elkaar aansluiten.Masterfader
Met de masterfader/-regelaar stelt je het algehele volume in.

Mastering
Laatste fase bij het mixen van geluidssporen, waarbij eventueel effecten als galm of dergelijke worden toegevoegd, om uiteindelijk de master te maken die op cd of audio-dvd terechtkomt. Vroeger waren er 'master tapes', tegenwoordig worden ze digitaal aangeleverd.

MB/s; MBps; megabyte
Eenheid voor datahoeveelheid: 1024 x 1024 bytes.

Mbit/s; Mbps; megabit
Transmissiesnelheid van 1 miljoen bits per seconde.

MHz
Megahertz; frequentie-eenheid, dus: hoe vaak gebeurt iets (per seconde).
Vaak gebruikt ter indicatie van de snelheid van een processor.

Mic in
Analoge aansluiting voor een microfoon op bijvoorbeeld een geluidskaart.

MIDI
MusicalInstrument Digitallnterface: standaard om muziekinstrumenten aan elkaar te koppelen. MIDI bevat het notenschrift en een verwijzing voor de gebruikte instrumenten, dit bespaart veel opslagruimte. Geluidskwaliteit is afhankelijk van de afspeelmodule.

Mp3
MPEG-l Audio Layer-3: compressiemethode voor geluidsbestanden waarbij het geluid zonder hoorbaar kwaliteitsverlies gecomprimeerd wordt. De omvang van het bestand kan met een factor 11 worden verkleind.

Mp3-speler
Programma of apparatuur om mp3-bestanden of andere formaten (A AC, WMA)
af te spelen.

MP3 Pro
Opvolger van mp3, met nog betere resultaten op het gebied van kwaliteit en compressie.


Normalize(Normaliseren)
Het volume van meerdere muziekstukken (bijvoorbeeld mp3's) gelijk trekken, zodat alle nummers op een cd ongeveer even hard klinken.


Off line
Niet verbonden met een netwerk of internet.

On board
Op het moederbord aanwezig modem, geluids-, video of netwerk- kaart. Een aparte
insteekkaart is dus niet meer nodig.

Open Source
Software waarvan de originele broncode meegeleverd wordt of waarvan de broncode vrij beschikbaar is. Zo kan iedereen de broncode desgewenst aanpassen en mogelijk verbeteren.


P2P(Peer to Peer)
Methode voor rechtstreekse gegevensuitwisseling tussen twee of meer gebruikers.

Plugin
Software die aansluit op een programma voor extra functionaliteit. De bekendste interfaces voor plugins zijn DirectX (Microsoft), VST (Steinberg) en Audio Unit (Apple).

PreAmp
Pre-amplifier of voorversterker. Sommige apparaten zoals microfoon en platenspeler
hebben een voorversterker nodig; de PreAmp is vaak ingebouwd in de
(hoofd)versterker of in het mengpaneel (mixer).


Query
Zoekopdracht op database

Queue
Wachtrij.


RCA cables
Radio Corporation of America cables: kabels met tulpstekkers (rood of zwart voor audio links, wit voor audio rechts en geel voor video).

Real Audio
Een audioformaat waarmee live (radio-) uitzendingen via internet beluisterd kunnen worden. Data worden niet als een bestand maar als een continue stroom doorgeseind.

Real time
Dingen worden direct uitgevoerd, bijvoorbeeld: een effect aan audio of video kan tijdens het afspelen toegevoegd worden.

Resolutie
Aantal bits waarmee een audiosignaal wordt gedefinieerd. Hoe hoger deze waarde is, hoe nauwkeuriger het analoge geluidssignaal gedefinieerd wordt en hoe geringer de vervorming is. De audio-cd heeft een resolutie van 16-bit, nieuwere standaarden gebruiken een resolutie van 24-bit.

Rippen
De handeling waarbij iemand muziek van een cd kopieert en (veelal) converteert,
bijvoorbeeld naar mp3. Tegenwoordig heeft dit ook betrekking op films die van
een dvd (of andere bron) gekopieerd en geconverteerd wordt naar bijvoorbeeld
DivX of VideoCD.

Rumble
Rumble (gestommel) is een dofdreunend geluid in het lage tonen gebied (0-800 Hz). Rumble ontstaat doordat trillingen van een plateau (platenspeler) worden overgebracht op een element. Deze rumble is hoorbaar als niet definieerbare lage en sub-lage tonen.


S/PDIF
Sony/Philips Digital Interface Format, standaard voor digitale audio. De aansluiting
kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor dolby digital audio.

Sample(monster)
Een klein deel dat het geheel representeert; de term wordt vaak gebruikt voor een
fragmentje digitaal geluid.

Sample Rate
Term die aangeeft hoe vaak het analoge geluid wordt gemeten bij conversie naar digitaal. Ook wel bemonsteringsfrequentie genoemd. Audio-cd's hebben een sample rate van 44,1 kHz.

Sampler
Muziekinstrument dat audiodata afspeelt terwijl het via een toetsenbord of MIDI wordt aangestuurd. Om instrumenten die doorlopend geluid produceren (zoals kerkorgel, fluit, strijkinstrument) te kunnen simuleren, moeten de audiogegevens continu worden afgespeeld. Hiervoor worden loops gedefinieerd.

Skin(s)
Het uiterlijk van een programma, dat soms veranderd kan worden. Spyware Software
die stiekem registreert wat een gebruiker op en met een computer doet en deze
informatie doorstuurt. Streaming audio Data die niet als een bestand maar als een
continue stroom doorgeseind worden en meteen beluisterd kunnen worden
(zoals webradio).

Surround (3d)
Driedimensionaal geluid, geluid dat van alle kanten komt.


Terabit(Tb)
2^40 bits = 1.099.511.627.776 bits.

Terabyte(TB)
1000 Gigabyte.

Tulpplug
Een stekker die standaard gebruikt wordt voor analoge audio en video.


USB 1.1 /USB 2.0
Universal Serial Bus: computeraansluiting om gegevens uit te wisselen met
randapparatuur. UsB 2.0 is veel nieuwer en sneller dan USB 1.1.


VBR
Variabele bitrate. Zoals onder Bitrate valt te lezen: Het aantal bits per seconde dat gebruikt wordt om geluid en video te decoderen van bestand naar werkelijk geluid of beeld. In dit geval niet constant, maar variabel.


WAV
Standaard Windows-geluidsbestand: bevat digitaal geluid dat via de geluidskaart
afgespeeld kan worden.

Winamp
Programma voor het afspelen van audiobestanden.

Windows Media Player
Windows programma voor het afspelen van audio- en videobestanden.

WMA
Windows Media Audio, geluidsbestandsformaat.


yEnc
Codeertechniek voor binaire bestanden voor nieuwsgroepen.


ZIP
Bestandsformaat voor gecomprimeerde bestanden.
Woorden boek Woorden boek Woorden boek Woorden boek Woorden boek Woorden boek Woorden boek Woorden boek Woorden boek Woorden boek Woorden boek Woorden boek